top of page
pradva-vodka-index-055.jpg
Artboard 1.png

"בתקופת שלטונה של השושלת היגילונית, האצולה הפולנית הייתה מפורסמת בהכנסת האורחים יוצאת הדופן ובטעמה הנהדר".

       Wסעודות נפלאות לוו במשקה שנקראאקווה ויטה. זהו השם העתיק ביותר של וודקה שמקורו במונח הלטיני שמשמעותומים of life.על פי צו מלכותי בשנת 1572, האצולה הפולנית קיבלה זכויות בלעדיות לזקק ולמכור וודקה. באותה תקופה, הייצור הופקד בידי מאמני זיקוק מקומיים ששיכללו את שיטות הזיקוק, ובכך נולדה אומנות התזקיקים והיא התפשטה ברחבי הממלכה הפולנית. באחוזות פרטיות השייכות למשפחות אצילות פולניות מפורסמות, המזקקים שיכללו את אמנות ייצור האלכוהול והוודקות. הקפדה ותשומת לב מיוחדת הוקדשה למלאי הפרטי של משקאות חריפים המיועד לבעל הנכס ולאורחיו. המלאי המובחר הזה, שיוצר בכמויות קטנות מאוד, היה כמובן גאוות המזקקה והמתכון שלה הפך למשפחה'סוד. זיקוק רב שלבי, לצד שימוש בגרגרי שיפון מתוקים מובחרים ומי מעיינות מרעננים בשיטות סינון וזיקוק מיוחדות, אפשרו לקבל רוח שלחסר תקדים quality - PRAVDA, the only אמת ב vodka.

Welcome to the Truth in Vodka ~ the Champion of Vodkas

PRAVDA luxurious.jpg
bottom of page