top of page
pradva-vodka-index-055.jpg
Artboard 1.png

"Za vlády Jagellonské dynastie byla polská šlechta proslulá výjimečnou pohostinností a skvělým vkusem."

       Wpochutiny byly doprovázeny nápojem tzvaqua vitae. Toto je nejstarší název vodky, který pochází z latinského výrazuvoda of života.Královským dekretem z roku 1572 byla polské šlechtě udělena výhradní práva na destilaci a prodej vodky. V té době byla výroba svěřena místním destilačním mistrům, kteří zdokonalili destilační postupy, a tak se zrodila řemeslná zručnost destilátů a rozšířila se po celém polském království. Na soukromých statcích patřících slavným šlechtickým polským rodinám zdokonalili palírníci umění výroby lihovin a vodek. Zvláštní péče a pozornost byla věnována soukromému inventáři likéru určenému pro majitele objektu a jeho hosty. Tento výběrový inventář, vyráběný ve velmi malých množstvích, byl přirozeně chloubou lihovaru a jeho receptura se stala rodinou's tajemstvím. Vícestupňová destilace spolu s použitím vybraných sladkých žitných zrn a osvěžující pramenité vody se speciálními metodami filtrace a rafinace umožnila získat lihovinubezprecedentní quality - PRAVDA, jediný pravda v vodka.

Welcome to the Truth in Vodka ~ the Champion of Vodkas

PRAVDA luxurious.jpg
bottom of page